Cháy Rạng Đông: Học sinh ồ ạt nghỉ học, chuyển trường