“Đá, máu và nước mắt”: Mìn nổ tựa như bom

Tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình hầu như xã nào cũng có mỏ đá, nhưng cá biệt như xã Cao Dương thì có đến 10 mỏ cùng khai thác, có mỏ cách khu dân cư chỉ vài trăm mét hoặc quả đồi nên khi hàng trăm kilogam, thậm chí có khi hàng tấn thuốc […]

1 2 3 32