Xuất hiện nhiều hố sụt lún bất thường tại khu vực thủy điện Hố Hô