Hà Nội có 82 ngày chỉ số ô nhiễm không khí cao trong 3 tháng đầu năm 2018

Nguồn: VTC14