Chất lượng không khí xấu do đốt rơm rạ

Chất lượng không khí xấu do đốt rơm rạ

Khoảng hơn 10 ngày nay, ngoại thành Hà Nội đang vào mùa thu hoạch lúa Xuân. Vì thế, tình trạng đốt rơm rạ lại đang tái diễn, khiến chất lượng không khí (CLKK) ở một số khu vực địa bàn TP bị ảnh hưởng. Theo số liệu quan trắc chỉ số CLKK (AQI) của Sở […]

Những quốc gia có không khí sạch nhất thế giới

Những quốc gia có không khí sạch nhất thế giới

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã chọn chủ đề “Ô nhiễm không khí” cho Ngày Môi trường Thế giới năm 2019. Theo báo cáo của Đại học Yale (Mỹ), Việt Nam đang xếp thứ 159/180 trong danh sách những quốc gia có chất lượng không khí tốt nhất thế giới. Hãy cùng điểm […]

Đối phó với thách thức ô nhiễm không khí – Bài 2: Chương trình quản lý tổng hợp chất lượng không khí tốt hơn

Tất cả các khu vực trên thế giới ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí, nhưng người dân ở các thành phố thu nhập thấp lại bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khu vực có mức ô nhiễm không khí cao nhất là phía Đông Địa Trung Hải và châu Á, trong […]

Đối phó với thách thức ô nhiễm không khí – Bài 1: Cách tiếp cận của quốc tế

Đối phó với thách thức ô nhiễm không khí – Bài 1: Cách tiếp cận của quốc tế

Ô nhiễm không khí đã và đang là một thách thức lớn đối với cộng đồng toàn cầu. Chương trình Môi trường Liên hợp quốc lựa chọn “Ô nhiễm không khí” là chủ đề của năm 2019 nhân ngày Môi trường thế giới 5/6. Người dân ở nhiều quốc gia, nhiều vùng trên thế giới […]

1 2 3 29