Điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông

Điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông

Tại dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất quy định về điều kiện cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông. Theo dự thảo, việc cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông phải tuân thủ […]

Đề xuất mức chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đề xuất mức chi trả dịch vụ môi trường rừng

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả và xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Theo dự […]

Miễn giấy phép xây dựng cho 8 loại công trình

Miễn giấy phép xây dựng cho 8 loại công trình

Bộ Xây dựng đang soạn dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, trong đó đề xuất 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng. Theo quy định của Luật Xây dựng hiện hành, có 10 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng. Tại dự […]

Thể chế hóa vấn đề bảo vệ môi trường biển trong Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo cùng một vài đề xuất

Thể chế hóa vấn đề bảo vệ môi trường biển trong Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo cùng một vài đề xuất

Biển vừa là nơi cung cấp các dạng tài nguyên, dịch vụ thiết yếu, vừa là nơi hấp thụ, đồng hóa các chất thải, do đó, bảo vệ môi trường biển là một nội dung vô cùng quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường và điều này cũng đã được luật hóa trong […]

Sau một năm thực hiện Nghị định 155/2016/NĐ-CP: Vi phạm về môi trường vẫn nhức nhối

Sau một năm thực hiện Nghị định 155/2016/NĐ-CP: Vi phạm về môi trường vẫn nhức nhối

Nghị định 155/2016/NĐ-CP (NĐ 155) của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực từ tháng 2/2017 với nhiều mức xử phạt rất nghiêm khắc trong lĩnh vực môi trường. Tuy nhiên, sau một năm thực hiện, nhiều người dân trên địa bàn Hà Nội vẫn thờ ơ, không chấp hành, còn lực lượng […]

Chống trục lợi từ đất khi chưa lên đặc khu

Chống trục lợi từ đất khi chưa lên đặc khu

UBND 2 tỉnh Khánh Hòa, Kiên Giang chỉ đạo kiên quyết xử lý nạn làm giá, trục lợi đất đai tại 2 huyện dự kiến xây dựng đặc khu kinh tế là Vạn Ninh và Phú Quốc. Ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vừa ký Chỉ thị số 01/CT-UBND về […]

1 2 3 195