Thủy điện Đa Nhim xả lũ gây ngập hàng trăm ha rau

Đăng ngày