Childfund tuyển Tư vấn

Childfund Việt Nam cần tuyển Tư vấn khảo sát đầu vào, làm việc tại Bắc Kạn.

Ứng viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 16/01/2019