Hơn một triệu học sinh miền Trung nghỉ học tránh lũ