Tràn hồ chứa bùn thải quặng ở Lào Cai, nhiều nhà dân ngập nặng