Đã tìm thấy thi thể thứ 9 trong thảm họa sạt lở ở Phước Sơn