Mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học

Ngày 7-8, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã ký ban hành Kế hoạch số 2088/KH-UBND thực hiện Đề án của Chính phủ về tăng cường phòng-chống tội phạm về đa dạng sinh học (ĐDSH) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2023-2025).

Tỉnh xác định mục tiêu cụ thể là nhằm đưa chuyên đề bảo vệ ĐDSH thành hoạt động thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và giáo dục tại các nhà trường sau khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động gây nuôi động vật hoang dã; kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh, bảo đảm việc nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã không ảnh hưởng xấu tới ĐDSH và sức khỏe con người.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động gây nuôi động vật hoang dã là một trong những mục tiêu mà tỉnh Gia Lai đặt ra trong giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Phương Vi

Xử lý nghiêm các hành vi khai thác, đánh bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép các loài thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm. Đảm bảo 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về ĐDSH được tiếp nhận, thụ lý; tỷ lệ giải quyết đạt 90% trở lên; 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về ĐDSH được khởi tố, điều tra theo quy định pháp luật. 100% cán bộ chuyên trách thực hiện công tác phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ ĐDSH đều được đào tạo, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu.

Xây dựng, củng cố đội ngũ giám định viên, cán bộ làm công tác định giá trong lĩnh vực ĐDSH đáp ứng yêu cầu công tác điều tra, truy tố, xét xử. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang-thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần thiết, nhất là xây dựng hệ thống kiểm định, phân tích, xử lý thông tin hiện đại phục vụ công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ ĐDSH.

Để thực hiện đảm bảo các mục tiêu trên, tại kế hoạch, UBND tỉnh xác định 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, đổi mới công tác tuyên truyền phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan bảo vệ ĐDSH, tập trung đấu tranh phê phán mạnh mẽ các hành vi gây tác động xấu đến môi trường thiên nhiên, bài trừ thói quen, sở thích sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã làm trang sức, thực phẩm, thuốc chữa bệnh… Công khai thông tin về kết quả xử lý vi phạm liên quan; tôn vinh các gương điển hình, mô hình tiên tiến về bảo tồn, sử dụng bền vững ĐDSH và trong phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Chủ động rà soát, nắm chắc tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan ĐDSH trên các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật phục vụ công tác phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ĐDSH. Mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ĐDSH. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Biên bản ghi nhớ về phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an 6 tỉnh của 3 nước (Việt Nam-Lào-Campuchia); phát huy vai trò của Văn phòng liên lạc phòng-chống ma túy và tội phạm qua biên giới (BLO). Tranh thủ nguồn lực và hỗ trợ của các quốc gia, tổ chức quốc tế cho công tác phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ĐDSH trên địa bàn tỉnh…