Hà Nội bỏ quy định cách ly người nhập cảnh từ nước có Omicron