VVOB tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ (VVOB) tại Việt Nam đang tuyển dụng nhiều vị trí cho dự án về giáo dục tại Hà Nội và Đà Nẵng tháng 11/2019

1. Vị trí Quản lý Chương trình giáo dục tiểu học:
– Số lượng 01.
– Địa điểm làm việc: tại Hà Nội.
– Chi tiết xem tại đây.

2. Vị trí Quản lý Chương trình giáo dục mầm non:
– Số lượng 01.
– Địa điểm làm việc: tại Đà Nẵng.
– Chi tiết xem tại đây.

3. Vị trí Cố vấn giám sát và học tập:
– Số lượng 01.
– Địa điểm làm việc: Hà Nội.
– Chi tiết xem tại đây

4. Vị trí Kế toán dự án:
– Số lượng: 01 tại Hà Nội, 01 tại Đà Nẵng.
– Chi tiết xem tại đây.

5. Vị trí Trợ lý dự án:
– Số lượng: 01 tại Hà Nội, 01 tại Đà Nẵng.
– Chi tiết xem tại đây.

6. Vị trí Điều phối viên học qua chơi:
– Số lượng: 01 tại Hà Nội, 01 tại Đà Nẵng.
– Chi tiết xem tại đây.

7. Vị trí Điều phối viên phát triển chuyên môn giáo viên:
– Số lượng: 01 tại Hà Nội, 01 tại Đà Nẵng.
– Chi tiết xem tại đây.

8. Vị trí Cố vấn truyền thông:
– Số lượng 01.
– Địa điểm làm việc: tại Hà Nội.
– Chi tiết xem tại đây.

Các ứng viên gửi hồ sơ về:
Mrs. Nguyen Phuong Anh- Deputy Programme Manager, email: phuonganh.n@vvob.org
Ms. Luu Bao Nam Dung- Administrator, email: dung.lbn@vvob.org
Với tựa đề: Application for ‘vị trí ứng tuyển’
Deadline: 9AM ngày 29/11/2019