FFI tuyển Quản lý truyền thông và marketing

Fauna & Flora International (FFI fauna-flora.org) đang tuyển 01 Quản lý truyền thông và marketing, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:
Văn phòng FFI Việt Nam
340 Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Email: viet.hong.le@fauna-flora.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/06/2016