SCDI tuyển Tình nguyện viên

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) đang tuyển Tình nguyện viên cho Chương trình trẻ em mảng Truyền thông và gây quỹ.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ Email nhungtran@scdi.org.vn

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/9/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.