SCDI tuyển Cán bộ chương trình

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) cần tuyển cán bộ chương trình toàn thời gian, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót ứng tuyển: 30/11/2019

Liên hệ và nộp hồ sơ tại: nhansu@scdi.org.vn

Chi tiết xem tại đây.