SNV tuyển Chuyên gia

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tại Việt Nam đang tuyển Chuyên gia thực hiện điều tra về về các hộ gia đình trồng dừa tại Tiền Giang và Bến Tre.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email snvvietnamprocurement@ snvworld.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 19/12/2016

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.