AFV tuyển Tư vấn

Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) cần tuyển Tư vấn tập huấn, nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng tiếp thị cho các Hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 29/4/2020

Liên hệ: job.afv@afv.vn