PanNature tuyển chuyên gia

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cần tuyển chuyên gia tổng hợp thông tin và góp ý hoạt động tiền trạm thực trạng và tác động của khai thác khoáng sản đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Nam.

Hạn nhận hồ sơ: 20/2/2023

Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây.