WVV tuyển Điều phối Chương trình

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVV) đang tuyển 01 Điều phối viên Chương trình Phát triển Cộng đồng tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển Online trước ngày 21/08/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.