HelpAge Việt Nam tuyển 02 vị trí

Tổ chức HelpAge Việt Nam cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hà Nội:

01 Trợ lý chương trình

01 Tình nguyện viên truyền thông

Hạn cuối nộp hồ sơ: 12/03/2020

Liên hệ: recruitment@helpagevn.org; Cc: dathq@helpagevn.org