Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford tuyển điều phối viên

Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford tại Hà Nội tuyển điều phối viên.

Hạn nộp hồ sơ: 20/9/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.