Cơ hội nhận học bổng tại Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)

Chương trình Bảo tồn Rùa Châu Á (ATP) cuả Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tổ chức khóa "Đào tạo các kỹ năng nghiên cứu thực địa về rùa cạn và rùa nước ngọt". Thông tin chi tiết như sau:

Khóa học này do chương trình Bảo tồn Rùa Việt Nam (thuộc ENV) phối hợp với Tổ chức Quốc tế (CI) và Vườn Quốc gia Cúc Phương tổ chức. Học bổng của khóa học sẽ bao gồm toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại và đào tạo cho các học viên trong suốt khóa học tại Cúc Phương. Xem File đính kèm: