CRAFT LINK tuyển cán bộ

Tổ chức CRAFT LINK cần tuyển Cán bộ giám sát xuất khẩu, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ: Phòng Tài chính Nhân sự – Trung tâm Craft Link

Địa chỉ: 51 Văn miếu, Hà Nội.

Sđt: 024 37336101 máy lẻ 10 hoặc 14

Email: craftlink@fpt.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 16/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây