Bảo vệ môi trường chưa theo kịp tốc độ phát triển

Ngày 19/03, Bộ trưởng Bộ TN-MT Phạm Khôi Nguyên cho biết, hiện nay hơn 100 khu công nghiệp (KCN) hoạt động trên toàn quốc nhưng chỉ có 10% khu CN có hệ thống xử lý môi trường.

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo góp ý kiến báo cáo 3 năm thực hiện Nghị Quyết 41- NQ/TW ngày 15/11/04 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và dự thảo chỉ thị của ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 41- NQ/TW do Ban Tuyên giáo TW và Bộ TNMT tổ chức.

Trong ba năm thực hiện Nghị quyết 41, lần đầu tiên, nhóm chỉ tiêu về môi trường đã được xây dựng và đưa vào các chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2006 – 2010 của đất nước. Đã hình thành và thực hiện nguồn vốn chi thường xuyên không dưới 1% tổng chi ngân sách hàng năm cho sự nghiệp môi trường.

Theo đánh giá của Ban bí thư Ban Chấp hành TW, công tác bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa thực sự mang tính đột phá, chưa đạt được những mục tiêu, nội dung Nghị quyết 41- NQ/TW đã đề ra và chưa theo kịp tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa của đất nước.

Tại hội thảo, GS.TS Phạm Ngọc Đăng – Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam nhận định, song song với việc phát triển kinh tế, rất nhiều ngành và địa phương chưa chú ý thích đáng đến vấn đề bảo vệ môi trường ví dụ như tỉnh Quảng Ngãi trong 1 năm qua phát triển 8 nhà máy thủy điện và rất nhiều công trình thủy điện nhỏ, rừng đã bị chặt phá rất nhiều. Hay việc phát triển các khu công nghiệp tại các tỉnh, TP dựa trên phát triển kinh tế là chính mà chưa tính toán đến vấn đề môi trường và đã vượt quá nhu cầu phát triển.

Ông Nguyễn Bắc Sơn – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiêm ủy viên Trung ương Đảng cho biết vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng bức thiết, trong lần góp ý lần này sẽ đề nghị ban bí thư thành lập Hội đồng Quốc gia tư vấn về môi trường. Sau khi Chỉ thị ra đời, công tác môi trường nói chung và nhiệm vụ bảo vệ môi trường nói riêng sẽ được tiếp tục được quán triệt và triển khai trong toàn hệ thống chính trị, thu hút các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện nghiêm túc.