Huy động cộng đồng bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, ngày 26/11/2008, Chủ tịch Hội Nguyễn Ngọc Sinh khẳng định phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong 20 năm qua, Hội liên tục thực hiện các nhiệm vụ phản biện xã hội với nhiều hình thức, ở mọi quy mô và đối với hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến môi trường.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường đã xác định trọng tâm hoạt động trong thời gian tới là hướng tới cộng đồng, thông qua việc phát hiện các mô hình điển hình tiên tiến, hoàn thiện và phổ cập, hướng dẫn cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Những mô hình như làng sinh thái, ký kết hương ước, quy chế bảo vệ môi trường, doanh nghiệp sản xuất sạch hơn, tạo thói quen sử dụng sản phẩm sinh thái, dịch vụ môi trường cộng đồng hay áp dụng công nghệ môi trường, xử lý chất thải, hiện đang được triển khai trên khắp cả nước, từ thành thị tới nông thôn, cả trong hoạt động sản xuất nông nghiệp lẫn công nghiệp. 

Hội đã nhiều lần phản biện một cách khoa học, khách quan các dự án quy mô lớn như công trình Thủy điện Sơn La, đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua Vườn quốc gia Cúc Phương, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, cũng như các vấn đề bức xúc như việc nhập khẩu tàu cũ lấy thép phế liệu, dự án khai thác hàng trăm ha thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Tam Đảo, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Các phản biện của Hội đối với các Luật bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và các văn bản luật khác luôn là cơ sở để hoàn thiện luật trình Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó, Hội cũng đã đề xuất giải pháp tháo gỡ và nhiều ý tưởng mới trong những vấn đề về tổ chức quản lý của hệ thống các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực môi trường.