Mưa lũ miền Trung: nhiều nơi bị chia cắt, cô lập, thủy điện liên tục xả nước qua đập tràn