Các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lớn gây ra