Hà Nội: Sẽ phải rửa xe ôtô trước khi vào thành phố