Hà Tĩnh: làm rõ trách nhiệm của thủy điện Hố Hô khi xả lũ

Nguồn: VTC14