Hà Tĩnh: Ngập lụt và sạt lở tại nhiều địa bàn, giao thông nhiều nơi chia cắt