Nhiều tuyến đường bị nhấn chìm, chia cắt sau mưa lớn ở Lạng Sơn