Mưa lũ gây chia cắt, ngập lụt nhiều tỉnh miền Trung