Chính Phủ Giảm 50% Thuế Bảo Vệ Môi Trường Với Xăng Dầu