Giá xăng dầu và những lần liên tiếp lập đỉnh

Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã có 12 lần điều chỉnh tăng. Hiện xăng E5 RON 92 đang được bán ở mức 31.117 đồng/lít; giá xăng RON 95-III ở mức 32.375 đồng/lít.