Giảm “kịch khung” thuế bảo vệ môi trường, giá xăng dầu sẽ thay đổi ra sao?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua đề xuất giảm kịch khung về mức sàn thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, mức thuế với xăng (trừ ethanol) giảm từ 2000 đồng/lít xuống mức sàn 1000 đồng/lít.