Thủ tướng ra công điện yêu cầu đến tận nhà tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ cao