Mưa lũ làm 1 người chết, gần 700 nhà dân bị ngập ở Nghệ An