Bộ Văn hóa nói gì về dự án phá núi xây khu du lịch tâm linh?