Bão số 5 đổ bộ vào đất liền, một số địa phương đã ghi nhận một số thiệt hại