GNI tuyển cán bộ bảo trợ trẻ em

Tổ chức Good Neighbors International (GNI) cần tuyển cán bộ bảo trợ trẻ em, làm việc tại văn phòng Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV vào địa chỉ email: quynhluyen.gni@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/9/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây