Mưa như trút nước gây ngập lụt, sạt lở ở miền Trung