WVV tuyển Nhân viên thời vụ

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển 01 Nhân viên thời vụ làm việc tại Hải Phòng từ 9/1/2017-30/5/2017.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email job_application@wvi.org trước 5h chiều ngày 02/01/2017.

Thông tin chi tiết xem tại đây: Mô tả công việc, mẫu đăng ký.