PSI tuyển cán bộ quản lý

Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) cần tuyển 01 cán bộ quản lý chất lượng dịch vụ y tế, làm việc chủ yếu tại Đồng Tháp và hỗ trợ một số hoạt động dự án tại An Giang.

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 03/4/2012.

Thông tin chi tiết xem tại đây.