ChildFund Vietnam tuyển 02 vị trí

Tổ chức ChildFund Vietnam tại Việt Nam tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hòa Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký Tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 24/07/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: Vị trí 1, Vị trí 2