WVV tuyển chuyên gia 

Tổ chức World Vision Vietnam (WVV) cần tuyển chuyên gia chương trình kỹ thuật về bảo vệ trẻ em, làm việc tại Hà Nội.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ tới jobs_vietnam@wvi.org

 Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 16/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây