WVV tuyển Hỗ trợ viên

Tổ chức Tầm nhìn Quốc tế tại Việt Nam (WVV) cần tuyển Hỗ trợ viên, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/7/2022