Đi Ý Thức tuyển Thành viên

Đi Ý Thức – dự án vì cộng đồng của PYS Travel nhằm nâng cao trách nhiệm của người trẻ khi đi du lịch. Đi Ý Thức ra đời từ thực tế phát triển du lịch còn kém bền vững về mọi mặt ở Việt Nam. Đi Ý Thức lên tiếng vì một tương lai du lịch Việt Nam đúng nghĩa và rực rỡ.

Đi Ý thức cần tuyển 04 thành viên vào các ban nội dung, đối ngoại, thiết kế, cộng đồng trong Team Cùng Đường.

Liên hệ:

Thành Trang – Trưởng nhóm

Điện thoại: 01694609367

Thông tin chi tiết xem tại đây.