WVV tuyển điều phối viên

Tổ chức World Vision Vietnam (WVV) cần tuyển điều phối viên, làm việc tại Đà Nẵng.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: WVV_Recruitment@wvi.org

Hạn nộp hồ sơ: 4/11/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.